Dutkas muiža

Dutkas muiža - Dutkenshof

Dutkas muiža dibināta Zviedru laikos - 17. gs.

Dutkas muižas sākumi meklējami Vāles pagasta Dutkas mājās. 1680. gadā Dutkas un Sūbra mājas valda karaliskais lauku trompetnieks Valentins Vešava, kas 1682. gadā minēts kā abu šo māju nomnieks.