Tiepeles muiža

Tiepeles muiža - Witkop

15. gs. Tiepeles muiža piederējusi kādam Vilibaldam Vitkopam, no kā cēlies vietas vāciskais nosaukums. Vēlāk muižu ieguva Tepelu dzimta, no kā savukārt radies tās tagadējais nosaukums. Muižai īpašnieki vairākkārt mainījās, un 1776. g. to nopirka Rīgas birģermeistars Melhiors fon Vīdavs.

Pie Tiepeles muižas ap 1516. gadu Valters fon Pletenbergs stādījis ozolu (skat. attēlu) par godu kādai lielai uzvarai pār zviedriem. 

Avots: Johana Kristofa Broces zīmējumi, 1799. gads