1970-1979

32. izlaidums - 1970. gads

Sarmīte Bērziņa

Maija Birkava

Ojārs Briedis

Vilnis Dancis

Vilis Daniels

Dzintra Dracmane 

Dzintra Eglīte

Voldemārs Eglītis

Aija Grāmatiņa

Ilze Grīnberga

Aivars Kalniņš

Voldemārs Laškovs 

Ivars Mīļais

Harijs Siliņš

Elga Suipe

Edīte Svitka

Ārija Tams

Andra Vilemsone

Pēteris Zeiļuks 

1970

1970. gada izlaidums. Audzinātāja Rasma Riekstiņa

33. izlaidums - 1971. gads

Andris Adata

Anita Adata

Valda Bratka

Edgars Brauns

Gunta Briedis

Dainis Brinģins

Jānis Brinģins

Jānis Brokāns

Māra Bugākova

Rita Bunte

Aivars Čerņavskis

Guntars Dracmanis

Aija Eglīte

Sandra Eglīte

Līga Gulbis

Sarmīte Gulbis

Lilija Indriksone

Baiba Kuplais

Ziedonis Markovs

Laimdota Meļķe

Gunta Mīlberga

Elmārs Moņčka

Gunta Pīre

Kārlis Sesks

Aivars Urbasts

Antons Zeiļuks

1971

1971. gada izlaidums. Audzinātāja Elvīra Peneze

34. izlaidums - 1972. gads

Ainis Brokāns

Jausma Ciguzis

Ziedonis Eglīte

Indulis Gabranovs

Alla Ielīte

Silva Ingelevičius

Marita Krujēlis

Zigmārs Krujēlis

Ilmārs Litaunieks

Guntis Mūzis

Ivars Neimanis

Inese Ruzankina

Ginta Spilva

Līga Strazdiņa

Aivars Šerikovs

Aija Šimkuns

Aivars Zariņš

Guntars Zīvers

1972

1972. gada izlaidums. Audzinātājs Paulis Mūrnieks

35. izlaidums - 1973. gads

Līga Adata      

Ilona Āboliņa

Vilnis Brauns

Aleksandrs Buldurs

Dzintra Dortāne

Aija Eglīte

Inita Gabranova

Ilgonis Gabrāns

Uģis Garklāvs

Guntis Kuplais

Gunta Kursule

Pēteris Meļķis

Mudīte Mēnese

Mārīte Ozols

Zigurds Pankulis

Gita Rakstiņa

Anita Strazdiņš

Sarmīte Suipe

Guntra Širmane

Aivars Veisis

AudzinātājaTerēzija Vancāne

36. izlaidums - 1974. gads

Ilona Adata

Anita Bērziņa

Nikolajs Bukauskis

Ivars Ciguzis

Aivars Dracmanis

Īra Eglīte-Ozols

Jānis Eglītis

Inese Kalniņa

Raimonds Kauliņš

Māris Klāvs

Andris Krūmiņš

Aina Lubgaus

Rota Mežule

Kaspars Ozoliņš

Sarmīte Pēča

Ilze Pirs

Sarmīte Rakstiņa

Jānis Ruzankins

Oskars Skraučs

Jānis Stalidzāns

Ģirts Šteinarts

Ingrīda Ulmane

Inta Urbasts

Aldona Vantare

1974

1974. gada izlaidums. Audzinātāja Sarmīte Voitāne

37. izlaidums - 1975. gads

Vilnis Bernavskis

Tamāra Bistrova

Aldis Čakārnis

Antra Dracmanis

Ramona Eglīte

Pēteris Eglītis

Zeltīte Grīnberga

Ruta Gūtmane

Nikolajs Jakovļevs

Andris Kalniņš

Inese Kuplā

Jānis Lotiņš

Ksenija Lubāņina

Ilona Mackeviča

Normunds Malke

Ruta Mūzis

Gunta Pētersone

Valdis Skraučs

Ligita Smotriņa

Maija Šerikova

Ilgonis Zariņš

1975 min

1975. gada izlaidums. Audzinātāja Ingrīda Zīvere

38. izlaidums - 1976. gads

Velga Āboliņa

Maija Balode

Dainis Baltiņš

Gatis Birkavs

Jānis Dracmanis

Aldis Dūdiņš

Mārtiņš Eglīts-Ozols

Aivars Gruntmanis

Ilze Klāva

Inguna Kuplais

Maruta Kuplā

Mārīte Legzdiņa

Andris Mucenieks

Māris Mucenieks 

 

Māris Ozols

Valda Sārs      

Sarmīte Sēne

Ināra Strazdiņa

Viesturs Strūka

Ivars Svika

Aivars Svitka

Aivars Šķibusts

Juris Šteinarts

Alda Ulmane

Jānis Urbasts

Andra Voitčonoks

Dzintars Zaļkalns 

1976

1976. gada izlaidums. Audzinātājs Paulis Mūrnieks

39. izlaidums - 1977. gads

Valda Adamoviča

Edvīns Balodis

Rudīte Boškina

Viktors Buldurs

Aivars Cers

Gunta Daliņa

Aivars Gluhovskis

Uldis Ielītis

Leonīds Jakovļevs

Ainārs Konošonoks  

Māra Krūze

Iveta Lāce

Sandra Mackēviča

Sandra More

Aigars Mūrnieks

Ineta Pēča

Ritma Pētersone

Inese Sēne

Juris Strūka

Līga Zariņa

1977

1977. gada izlaidums. Audzinātāja Gaida Klāva

40. izlaidums - 1978. gads

Sandra Alberga

Sarmīte Baltiņa

Ruta Bernavska

Inese Bērziņa

Māris Brēža

Mudīte Dubrenieks

Inese Ezis

Iveta Kušķe

Ainārs Ķerpe

Ramona Markus 

Ilona Moris

Gunārs Rutkis

Igo Sēne

Iveta Stikute

Jānis Šķibusts

Dace Tams

Vita Vancāne

Valerijs Zapans

Aija Zvirbule

Vilmārs Zvirbulis 

1978

1978. gada izlaidums. Audzinātāja Terēzija Vancāne

41. izlaidums - 1979. gads

Valdis Aunītis

Dzintars Avotiņš

Rita Balode

Armands Benders

Irēna Bistrova

Silvija Bojāte

Jānis Boškins

Sandra Brauna

Astra Čičevska

Ingrīda Eglīte-Ozola

Ivars Gartmanis

Ina Gluhovska

Andris Kalniņš

 

Agris Konstants-Plācenis

Aivars Ķigulis

Andis Mūrnieks

Ligita Ozola

Jānis Pugejs

Aldis Rudzītis

Mudīte Strūka

Egils Suipe

Ingus Supe      

Imants Visors

Laima Zariņa

Marina Zvirbule

1979

1979. gada izlaidums. Audzinātāja Rasma Riekstiņa