1980-1989

42. izlaidums - 1980. gads

Edīte Boškina

Ilze Bratka

Modrīte Deinolde

Solveiga Eglīte

Inga Gartmane

Māris Janītis

Māris Kaģis

Daira Kalniņa

Agris Krūze

Diāna Kuplais

Mārtiņš Kuplais

Aija Ķerpe

Jānis Lācis

Andris Ozols

Ina Pērkone

Indra Pētersone

Elita Rence

Intars Skobļonoks

Ivo Stikuts

Dzintra Svitka

Laima Šeptere

Uldis Vērzemnieks

Ilmārs Voitčonoks

Jānis Zaļkalns

1980

1980. gada  absolventi. Audzinātājs Paulis Mūrnieks

43. izlaidums - 1981. gads

Dzintars Balodis

Ivars Daliņš

Agris Deinolds

Mārīte Dracmane

Tālis Elpers

Dace Gruždzjus

Andris Ielītis

Inese Jurjāne

Rota Jurjāne

Juris Kuplais 

Inga Ķigule

Iveta Ķigule

Normunds Pētersons

Gunārs Puzulis

Ainārs Rozenbergs

Vilnis Rozīts

Ilona Vasiļjeva

Iveta Vilka

Aldis Ziemulis

Andris Žilvinskienis

1981

 1981. gada  absolventi. Audzinātāja Maruta Ģingule

44. izlaidums - 1982. gads

Normunds Āboliņš

Jānis Barkovskis

Arnis Beišs

Vita Bojāts

Sandra Bortkeviča

Daiga Ciguze

Dagnija Dūdiņa

Jānis Ezis

Inese Janava

Inga Janīte

Otomārs Kakste

Inga Kaļva

Rolands Minka

Līga Muceniece

Juris Ozoliņš

Valters Ozols

Daiga Pētersone

Ingus Pētersons

Aldis Rozīts

Ilga Vasiļjeva

Daina Zaļkalne

Rita Zapāne

Ilze Zvirbule

1982

1982. gada  absolventi. Audzinātāja Dzintra Stikute

45. izlaidums - 1983. gads

Inga Aunīte

Aigars Beišs

Vija Bodniece

Dainis Bodnieks

Igors Boža

Aivars Bringins

Maija Cera

Uldis Čavars

Inese Elpere

Ivars Kainaizis

Gatis Kamārovs

Jānis Preimanis

Sandra Pugeja

Gita Pulciņa

Inese Rozenberga

Normunds Sondars

Ineta Spriža

Aleksandrs Ušerauskis

Laimonis Ziemulis

Aigars Zvackis

Dzintars Zvackis

1983

1983. gada  absolventi. Audzinātāja Terēzija Vancāne

46. izlaidums - 1984. gads

Aldis Balodis

Einārs Balodis

Vizma Čužinska

Juris Gavriļjuks

Dzintars Grantiņš

Ināra Kļaviņa

Sergejs Krumeņš

Gunita Leksere

Inese Liepiņa

Vilnis Paškevics

Jānis Pīrs

Egita Puzulis

Solvita Spriža

Ivars Zvirbulis

1984

1984. gada  absolventi. Audzinātāja Sarmīte Voitāne

47. izlaidums - 1985. gads

 

48. izlaidums - 1986. gads

 

49. izlaidums - 1987. gads

 

50. izlaidums - 1988. gads

 

51. izlaidums - 1989. gads