Pļavas

Pļavu nosaukumus teicēji atceras ļoti maz, jo daudzus gadu desmitus lielākā daļa labi kopto pļavu ir bijuši vai nu kolhoza lauki bez nosaukumiem, vai aizauguši krūmāji.

Agrāk katram saimniekam bija savas pļavas un tās īpaši vārdā nesauca, bet citi kaimiņi pļavu nosauca pēc māju nosaukuma. Tā tautas atmiņā saglabājušās – Irbītes, Rušu, Veides un Veģēru pļavas. Dažiem lielsaimniekiem zemes gabali atradušies tālu no mājām, kuri saukušies par salām. Tā radušies nosaukumi Palkaiņsala// Grimbergasala.

Trikātas apkaimē ir pļava, kura nosaukta pēc cauri tekošās upītes nosaukuma – Mutolis.

Dažas pļavas nosauktas par laukiem. Tas nozīmē, ka kādreiz šeit bijuši iekopti tīrumi, kuri tagad aizauguši ar zāli. Tāds ir Celmiņu lauks un Taurenieku lauks.

 

Aizpure

Atrodas Tiepeles pļavas ZA daļā ap 3 km no Trikātas centra. Platība 46 ha.

 

Altīšu pļavas

Atrodas apmēram 3 km ZR no Trikātas centra meža ielokā. Robežojas ar Bukšu purvu.

Nosaukums radies no saimnieka māju vārda.

 

Atpiļu pļava

(Veģēru pļava)

Atrodas apmēram 3 km no Trikātas centra, ZA no Atpiļu ezera.

 

Augas pļavas

 

Aušu pļava

(Aušas pļavas)

Atrodas apmēram 7,5 km ZZA no Trikātas centra Strenču sila malā. Kara laikā šeit bijis lidlauks.

 

Bukšu pļavas

Bijušais zemais purvs Trikātas pagastā, uz robežas ar Valmieras rajonu. Atrodas ap 5 km ZR no Trikātas, R no bijušām Bukšām. Platība 20 ha, meliorēts tīrums.

 

Garā pļava

Atrodas Tiepeles pļavas ZR daļā, ap 3 km ZA no Trikātas centra. Platība 27 ha.

 

Grīvu pļavas

(Ķikutu purvs)

Atrodas 1 km D no Trikātas, ZA no Ezerlejām, Lisas un Abula kreisajā krastā.

Platība 10 ha, nosaukts par Ķikutu purvu, purvains krūmājs.

Vietējie iedzīvotāji sauc par Grīvu pļavām.

 

Gulbjkalnu pļavas

Atrodas 1,2 km DA no Trikātas centra, ZR no Ķikutiem, Lisa un Abula satekā. Platība ap 20 ha, purvainas pļavas, krūmājs.

 

Irbītes pļavas

Atrodas Strenču silā. Nosaukums pēc mājas vārda.  

 

Janīša pļavas

Atrodas 1,2 km DA no Dutkas, 0,5 km D no Kaudzītēm. Platība 54 ha, pļavas, ganības.

 

Mežītu pļavas

Meliorētas pļavas, atrodas 2 km D no Strenčiem, 0,5 km ZAA no Mežītēm. Platība 13 ha.

 

Mutolis

(Mutulis, Mutule)

Atrodas pie Svikām, A no Trikātas centra, pie Blomes robežas. Pļavas nosaukums radies no upītes nosaukuma, kas tek cauri pļavai.

 

Palkainis

(Grimbergsala, Palkaiņa sala)

Atrodas netālu no Palkaiņa ezera, DA no Trikātas centra.

Vecsaimniecības tālās pļavas dēvējuši par salām. Josts Dāvis un Ložu Marija saņēma pūrā pļavas, kuras sauca par Palkaiņa salām.

Mūsdienās sauc par Grimbergasalu, jo pēdējais tās īpašnieks Jānis Grīnbergs.

 

Rušu pļavas

Atrodas Strenču silā, 5 km attālumā no Trikātas. Nosaukums cēlies no mājas vārda.

 

Stilbene

Meliorēta pļava, atrodas ap 3 km Z no Trikātas centra, Z no Kalniniekiem, Deduma kreisajā krastā. Platība ap 5,5 ha. Bijusi Veģēru saimnieka pļava.

 

Taurenieki

(Taurenieku lauks)

Atrodas 2 km DA no Trikātas centra pie Taurenieku mājām.

 

Tiepeles pļavas

Atrodas ap 3 km ZA no Trikātas centra, platība 246 ha. Kūdras fonda dotajā teritorijā ietilpst arī pļavas:

Aizpure (ZA daļā, platība 46 ha);

Atpiļu jeb Veģēru pļavas (ZA no Atpiļu ezera);

Garā pļava (ZR daļā, platība 27 ha).

 

Veģeru pļava

Atrodas pie Strenču sila. Nosaukums cēlies no mājas vārda.

 

Veides pļava

Atrodas no Kačoru purva līdz Čakārņiem.

 

Zaltes pļavas

Meliorētas pļavas, atrodas 1,5 km DA no Dutkas, D no Sūnu mājām. Platība 47 ha.

 

Celmiņu lauks

Atrodas apmēram 2 km no Trikātas.

Lauka vārds cēlies no Celmiņu mājām, kuras nojauktas. Platība 75 ha (no baznīcas ceļa līdz Grotes ceļam, līdz Dāmu mājām).