Muižas

Trikātas draudzē bijušas 13 muižas, no kurām tagadējā Trikātas pagasta teritorijā atradās 7. Vienīgā muiža, kas saglabājusies līdz mūsdienām ir Mācītājmuiža.

Muižas pastāvēja līdz 1920. gada agrārajai reformai, kad tās tika likvidētas un bijušajiem īpašniekiem reiēm tika atstāti vienīgi muižu centri.

Vietvārdu nosaukumos muižas vārds tika izskausts ar 1936. gada likumu par lauku nekustamo īpašumu pārdēvēšanu.